فرم استخدام فرم استخدام

اطلاعات پایه
/ /
وضعیت مالی
شخصی   استیجاری   منزل پدری
بله   خیر
بله   خیر
بله   خیر
موارد متفرقه
بله   خیر
بله   خیر
خیر   بله
خیر   بله
خیر   بله
خیر   بله
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اطلاعات تماس
اطلاع رسانی از طریق پیامک انجام می شود. از باز بودن پیامک تبلیغاتی خود اطمینان حاصل نمایید.
مشخصات ظاهری
اقوام و بستگان
نحوه آشنایی با شرکت
نحوه آشنایی
1
معرف
حقوق درخواستی
ریال

مقطع تحصيلي معدل
1
نام زبان سطح مهارت خواندن نوشتن مکالمه
1
مقدماتی   متوسط   پیشرفته
مقدماتی   متوسط   پیشرفته
مقدماتی   متوسط   پیشرفته
نام دوره نام موسسه مدت دوره توضيحات مدرک دارد؟
1
نام مهارت سطح
1
عنوان تاریخ توضیحات
1
/ /
نام و نام خانوادگي نسبت شغل محل کار تلفن آدرس
1
اینجانب تایید می نمایم که پرسش های فوق را با آگاهی از مفهوم آن ها به طور کامل و صحیح پاسخ داده ام و هلدینگ گلنور صدرا می توان درباره آن ها تحقیق نماید و چنانچه کذب هر پاسخ محرز گردید آن گروه حق دارد در هر مرحله استخدامی که هستم فوراً به همکاری ام خاتمه داده و در اینصورت ادعای هرگونه حقوقی را نسبت به خود از شرکت سلب می نمایم
captcha بازخوانی تصویر